Kujawskie Centrum Kultury, powstałe w 1977 roku, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Inowrocławia pod numerem 2 i posiada osobowość prawną. Do 5 grudnia 2009 roku placówka nosiła nazwę „Inowrocławski Dom Kultury”.
    Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz mieszkańców Inowrocławia w zakresie upowszechniania kultury poprzez przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę. Działalność merytoryczna Kujawskiego Centrum Kultury przejawia się w różnorodnych formach, obejmując edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury, sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum, upowszechnianie i promocję dziejów miasta i Kujaw oraz prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem. Ponadto KCK stwarza warunki dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego, a także aktywności hobbystycznej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Zakres działalności Centrum obejmuje również inicjowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu, prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a także współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym i społecznym.
    Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi doskonałą okazję do obcowania z kulturą, a także daje możliwość rozwijania talentów i zaspokajania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach.
    Kujawskie Centrum Kultury ma w swojej administracji Teatr Miejski, znajdujący się przy placu Klasztornym 2 z salą teatralną na 372 miejsca (323 w sali głównej, 49 - na balkonie). W teatrze znajduje się 6 garderób dla artystów. Obiekt dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i mechaniką sceny. KCK prowadzi także Galerię Miejską i Galerię „Tymczasem” (pl. Klasztorny 2), w których odbywają się cykliczne wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
    Zadaniem Centrum jest prowadzenie sekcji i kół zainteresowań, edukacja kulturalna w różnych dziedzinach, prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych, a także organizacja, współorganizacja i koordynacja zdarzeń kulturalnych, artystycznych oraz patriotycznych i społecznych.
    W strukturze Kujawskiego Centrum Kultury działa Instytut Prymasa Józefa Glempa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2), oraz dwie stałe ekspozycje: Wystawa Solnictwa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2) i Wystawa Archeologiczna Askaukalis Inowrocław (ul. Kasztelańska 22). 
    W budynku przy ul. Kasztelańskiej działa również muzyczne studio nagrań wyposażone w sprzęt służący do rejestracji nagrań muzycznych i wokalnych, między innymi komputer ze specjalnym oprogramowaniem, konsoletę, głośniki, co pozwala na realizację wszystkich etapów procesu produkcji muzycznej - od nagrywania tzw. śladów do ostatecznego miksu i masteringu gotowej płyty CD. Celem działalności studia jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom utalentowanej muzycznie młodzieży: solistów, zespołów, instrumentalistów, umożliwianie dokonywania nagrań (tzw. demo) promujących ich aktywność i talent, a także stwarzanie możliwości konfrontacji z oceną specjalistów. Studio nagrań funkcjonuje w ramach jednej z sekcji KCK, a jego działalność jest adresowana przede wszystkim do młodzieży w wieku gimnazjalnym i nieco starszej.

KCK jest organizatorem i współorganizatorem m.in. takich imprez jak:

 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych (przemarsz ulicami miasta, przesłuchania estradowe, musztra paradna, koncert nocny, koncert galowy),
 • Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”,
 • Mistrzostwa Polski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym, eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy,
 • Majówka na piątkę,
 • Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa,
 • Imieniny Inowrocławia z gwiazdami,
 • Biesiada Poetycka,
 • Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy",
 • Dzień Dziecka – Kulinarny Master Team,
 • Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic" (eliminacje powiatowe),
 • Koncert w wykonaniu sekcji wokalnej KCK,
 • Jarmark Kujawski,
 • Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach",
 • Inowrocławskie Lato Muzyczne (koncerty w muszli koncertowej w każdą niedzielę i święta od 1 maja do końca sierpnia), 
 • Festiwal Smaku,
 • Festyn Rodzinny „Z gęsiną w tle”,
 • Impreza plenerowa na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w ramach Dni Inowrocławia (koncerty gwiazd polskiej estrady),
 • Kino pod chmurką,
 • Mini Playback Show,
 • Koncert Bożonarodzeniowy,
 • Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
 • Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
 • Mistrzostwa Klubów Modelarskich i Szkół Modeli Latawców Płaskich,
 • Inauguracja Bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej,
 • Sylwester pod gwiazdami,
 • koncerty prezentujące artystów z niemal każdego gatunku muzycznego,
 • spektakle teatralne,
 • wystawy plastyczne i fotograficzne,
 • spotkania autorskie,
 • warsztaty (recytatorskie, teatralne, wokalne, dubbingowe),
 • konkursy poetyckie i recytatorskie:
         - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
         - Turniej Słowa „Słowo źródłem inspiracji”,
         - Turniej Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy,
         - Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego.